4 въпроса за батерия на лаптоп

Със сигурност ако сте притежател на поредния лаптоп или имате няколко такива, то най-вероятно вече знаете как да го „пазите“. Но колкото и да си говорим, често се случва, собствениците на модерни и скъпи технологии да нямат обща култура от това, от какво се нуждаят устройствата им. Понякога самите неща са така елементарни, че когато изникне проблем с лаптопа си даваме равносметка, колко невежи сме били и как сами сме могли да предотвратим аварията. За да не се стига до там и за да няма загадки около въпросите свързани с батерия на лаптоп, подготвихме 4 въпроса и техните отговори, за които често се спори:

1.            Колко е живота на нова батерия на лаптоп?

Тук много ще кажат, че живота на батерията на лаптопа е свързан с цялостното му състояние. Размер на твърд диск, екран, използвано електричество, енергийна консумация могат да скъсяват живота на батериите на лаптопа. Често високите хардуерни параметри оказват влияние. Всичко зависи от клас и тип на устройството и неговата експлоатация.

2.            Заряда на батерия на лаптоп намалява, преди да е започнал в режим на работа?

Тук отговора е свързан с външните влияния – влажност във въздуха, температура и околна среда.

3.            Трябва ли да се изважда батерия на лаптоп, когато е включен в централното захранване с електричество?

Истината е, че зареждане на батерия на лаптоп започва, когато заряда й падне под 95%. Или в отговор на въпроса – няма значение дали тя ще се намира на лаптопа, докато той е включен в контакта или ще е извадена. И в двата случая изхабяването й е едва 1%. Когато батерията е свалена от лаптопа, тя трябва да се съхрани на сухо и изолирано от влага място, както и поне един път месечно да бъде зареждана изцяло.

4.            Намалява ли живота на батерия на лаптоп, ако бъде включена за зареждане, преди да е изтощена окончателно?

Животът на батерията е базиран на пълния брой цикли на разреждане и зареждане. Така например литиево-йонната батерия има около 400 цикъла. Само пълният цикъл на разреждане и зареждане, снижава продължителността на живот по батерията.